ББР: Заемите за бизнеса, засегнат от Covid-19, тръгват до края на април

До края на деня ще е готов търговският тест за отпускане на заеми на физически лица